EN FR

logo omi


OMI Inštitut Odprte Misli
zavod za antropološko medicino


Je nepridobitna človekoljubna ustanova, katere poslanstvo je razvoj nove drže človeka, utemeljene na zrelosti in osebni odgovornosti. Poveličuje svobodo, ki jo kot vrednoto postavlja na čelo varnosti in zdravja ter daje prednost kakovosti pred količino.

Inštitut je bil sprva ustanovljen z namenom preučevanja tradicionalnih metod zdravljenja ter vrednotenja terapevtskega potenciala naravnih zdravil, danes pa prerašča okvire medicine, kot tudi pojem zdravja prerašča osebno blagostanje. Še vedno pa na prvo mesto postavlja posameznika in njegove človekove pravice pred interese skupnosti. Pozdravlja medsebojno razumevanje, vzpodbuja individualno različnost in družbeno pestrost. Prizadeva si za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter narodne identitete.

Prakse, ki so prečkale sito znanstvenega preverjanja, se izvajajo v svetovalnici kot individualno svetovanje na področju bivanjskih stisk. Manifestacija le-teh je pogosto tudi zasvojenost. To prepoznavamo v najširši obliki, ne le kot odvisnost od drog, tobaka ali alkohola, pač pa kot dvom v svobodo volje, misli in dejanj s posledičnim zatekanjem v ponavljajoče vedenjske vzorce in ujetostjo v škodljive življenjske okoliščine.

Tako stanje je popravljiva psihosocialna motnja, pogosto s pridruženim metabolnim iztirjenjem in duhovno kontaminacijo ter porušenim ravnovesjem, katerega pa lahko s celostnim pristopom v popolnosti obnovimo - restitutio ad integrum. Pri tem nam pomagajo razne tehnike in metode, kot so psihoterapija in medicinska hipnoza, ki pospešujejo uvid v izvor težav, obujajo vero v možnost njihovih rešitev, za to dajejo moč in voljo, obnovljeno zdravje pa učvrstijo in vzdržujejo.