logo omi


O medicinski hipnozi

Hipnoza je tehnika, pri kateri pride do spremembe ravni zavesti. To je stanje sproščenosti, usmerjene pozornosti in velike sposobnosti koncentracije. Pride do usklajenega delovanja levih in desnih možgan, pri čemer se medsebojno podpirata razum in domišljija. Zavest je ohranjena, le da se ojača sposobnost prepoznave podzavestnih vsebin. Tako je olajšan uvid in razreševanje notranjih konfliktov, strahov, predsodkov, škodljivih vedenjskih vzorcev in različnih vrst zasvojenosti.

Dolgoročno to rezultira v umirjenosti in boljšem razpoloženju, posledično pa v povečani delovni učinkovitosti, ustvarjalnemu navdihu, izboljšanju medosebnih odnosov in volji do življenja. Povečana psihofizična vzdržljivost in odpornost na stres ima preko krepitve imunskega sistema in zmanjševanja oksidativnih poškodb pozitiven vpliv na ohranjanje zdravja, upočasnjuje telesno staranje in duševno izgorevanje, v primeru bolezni pa povečuje možnost ozdravitve.

Pomembno je podaljšano delovanje hipnoze na človekovo počutje, ki preko posthipnotičnih sugestij deluje dlje časa. Če je proces izpeljan v celoti, preko sprememb življenjskih vzorcev (bivanjskega modusa) deluje trajno. Koncept temelji na najnovejših spoznanjih genetike, ki zavrača determinizem in pojmovanje usojenosti. Tako se pripisuje večji vpliv okolju in pa posameznikovi volji po spremembi kot pa dedovanju. Prehod v novo življenjsko držo ni le možen, ampak tudi verjeten, če le zagotovimo dovolj moči za tak premik.

 

epigenetska_pokrajina

Epigenetska pokrajina ilustrira možne različne bivanjske oblike organizma. Pri tem seveda ne gre le za neposredni vpliv na celični metabolizem, ampak tudi za psihosocialni oz. bivanjski aspekt posameznika. Pot učenja in zorenja poteka v smeri od večje k manjši notranji napetost – k idealnemu stanju kot cilju življenja. Tu je človek stabilen, sproščen, ustvarjalen in ima veliko prosto razpoložljive energije.

Proces osebnostne rasti je tako do neke mere spontan, če le ni moten s predsodki, vsiljenimi pričakovanji, vztrajanjem v škodljivem okolju, negativnimi sugestijami, manipulacijami in zasvojenostmi ter posledičnimi boleznimi – torej vsem, kar moti smer in jemlje moč. V izogib naštetemu je ključno razločevanje med koristnim, nevtralnim in škodljivim. Ker pa gre za individualne značilnosti, kjer je za nekoga lahko koristno, kar je za drugega škodljivo, je za dosego želenega rezultata potrebno poznavanje resničnega sebe – t.i. sebstva. To nam najučinkoviteje omogoča medicinska hipnoza.